Ledige stillinger

Ledige lærerstillinger

Ledige lærerstillinger
Søknadsfrist 23. april 2014, Dahlske videregående skole

Med forbehold om endringer i klasseoppsett, overtallighet mv. har Dahlske videregående skole i Grimstad fra 1.8.2014 behov for lærere i følgende stillinger innen fagene norsk, engelsk, samt service og samferdsel/merkantile fag: • Inntil 100 % fast stilling • Inntil 150 % vikariat fram til ...

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 40 27 00
Faks: 37 40 27 05
E-post: dahlske@dahlske.vgs.no

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Lillesandsveien 39,
4877 Grimstad

Webredaktør:

Eirik Berntsen
Telefon: 37 40 27 12
E-post: Eirik.Berntsen@dahlske.vgs.no