Vårens bibliotekmøte

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker velkommen til Bokhotellet i Tvedestrand 2.-3 mai. Møtet har fokus på bibliotekutvikling med prosjektarbeid som arbeidsform.

Bokhotellet ved Lyngørporten. Foto: Arendal turistkontor.

Bokhotellet på Lyngørporten. Foto: Arendal turistkontor.

Vårens bibliotekmøte setter fokus på bibliotekutviklingsarbeid. Nasjonalbiblioteket har oppfordret regionene til å arbeide strategisk med planlegging av bibliotekutvikling og oppfordrer bibliotekene til å bli mer aktive til å søke prosjektmidlene som Nasjonalbiblioteket forvalter. Ved hjelp av innholdet på bibliotekmøtet ønsker fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder å legge til rette for at bibliotekene får nødvendig kompetanse til å sette i gang ulike typer bibliotekutviklingsprosjekter. Kurset er økonomisk støttet av Nasjonalbiblioteket.

Mågruppe for møtet er ansatte i folkebibliotek, videregående skolers bibliotek og Universitetsbiblioteket i Agder. 

Møtet starter i Tvedestrand bibliotek, der biblioteksjef Steinar Thorsen vil vise oss rundt i biblioteket som åpnet i nye lokaler i januar.

Resten av møtet foregår på Bokhotellet, Lyngørporten ved Tvedestrand. Hovedinnlegget denne dagen står Øyvind Meland for. Han er dr.ing ved Universitetet i Agder og han vil forelese om prosjekt som arbeidsform. Dagen avsluttes med programposten "bærbar i baren" - en miniworkshop i Facebook-profilering.

Neste dag starter med en programpost om idéutvikling i biblioteksektoren, ved Tone Moseid, biblioteksjef ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Tema for Randi Nilsens innlegg er bruk av prosjekt- og utviklingsmidler til strategisk utvikling av bibliotek sett i lys av bibliotekplanarbeid.

Videre vil Jan Kløvstad opplyse oss om mulige steder å søke om midler til bibliotek- og litteraturprosjekt. Etter lunsj er det "Speakers corner", og resten av dagen settes av til helt konkret veileding i å søke prosjektmidler.

Først vil Kari Skibenes og Randi Nilsen gjennomgå søknadsskjemaene til Nasjonalbiblioteket og gi veiledning, ideer og tips om hvordan skjemaet kan fylles ut. Etterpå overtar Stina Arstad og Hege Solli, og tema er budsjettoppsett i prosjektsøknader. Hanne Graver Møvig og Randi Nilsen avslutter dagen med å opplyse om hvordan fylkesbibliotekene kan bidra i forhold til prosjektsøknader. 

Mer informasjon om program, foredragsholdere, påmelding og veibeskrivelse (pdf-format)

 

 


  • Publisert 5. mars 2012
  • Sist endret 14. august 2012

Ansvarlig leder

Nestleder

Deltakeravgift

  • Deltakeravgift oppgis i forbindelse med det enkelte kurs. Generelt kan vi si at dersom kursene holdes på profesjonelle arrangementsarenaer som kulturhus eller hoteller, betaler kurs- og møtedeltakere arrangørenes dagpakkepris. Hvis kursene holdes i tilknytning til et bibliotek eller lignende kulturarenaer, betales en deltakeravgift på 400 kroner. Noen arrangementer og kurs fullfinansieres av AAbk og er gratis for deltakerne.

Kursbrosjyre

  • Illustrasjon til AAbk sin kurskatalog 2014

Følg oss på Facebook


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Kristin Havstad
Telefon: 37 01 76 85
E-post: kristin@aabk.no