Møter og arrangementer

Her finner du informasjon om møter og arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder.

DKS symboler

Også i år har vi den glede av å invitere til Den kulturelle skolesekken i Aust-Agders kulturtorg og programslipp for skoleåret 2013/2014: KULTURTAPAS!

Når: Tirsdag 9. april, kl 0900-1500
Hvor: Dahlske videregående skole i Grimstad, Lillesandsveien 39

Påmelding gjøres digitalt innen 15. mars, følg denne linken til påmeldingsskjema: https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/kulturtapas13/ 

KULTURTAPAS er stedet der du får levende presentasjoner av Den kulturelle skolesekkens tilbud, der du møter kolleger og elever fra andre skoler og treffer utøvere som kanskje er neste skoleårs besøkende til akkurat dere. KULTURTAPAS skal også bidra til å gi kulturkontakter og kommunekontakter i DKS kulturfaglig inspirasjon og kompetanseheving. I år vil vi ha et faglig fokus på ytringsfrihet i et kulturperspektiv, i anledning Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet i 2014. Disse temaene preger til en viss grad programmet for DKS dette skoleåret og dermed også årets KULTURTAPAS. Vi setter av god tid til faglige innlegg, paneldebatt og diskusjon første del av dagen. Av den grunn anbefaler vi ikke å ta med elever fra 1.-7. trinn til Kulturtapas i år.
 
Programmet er under utarbeiding, men dagen vil forløpe omtrent slik:
0830                 Kaffen er klar
0900                 Åpning og felles forestilling/foredrag
1100                 Parallelle opplegg, 1.-10.trinn/VGO
1200                 LUNSJ
1300                 Parallelle opplegg, 1.- 10. trinn/ VGO
1500                 Takk for i dag!                

Påmeldingen er bindende og vi opplyser om at møtet er obligatorisk for alle kulturkontakter i Den kulturelle skolesekken. Aust-Agder fylkeskommune inngikk i 2012 nye avtaler med alle kommunene i fylket om Den kulturelle skolesekken, hvor det er avtalefestet at kulturkontakten er forpliktet til å delta i regionale nettverk, møter og konferanser som fylkeskommunen innkaller til.
Pris per person: Kr 150,- inkl. bevertning.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ann-Kristin Bilstad: ann-kristin@aabk.no 

VELKOMMEN TIL KULTURTAPAS 2013!

 


  • Publisert 16. februar 2010
  • Sist endret 15. mars 2013

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse:
Torvet 6,
4836 Arendal

Webredaktør:

Kristin Havstad
Telefon: 37 01 76 85
E-post: kristin@aabk.no