Skoleskyss

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole.

Illustrasjonsbilde

Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km skolevei til grunnskolen og 6 km vei til videregående skole. For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km. Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uansett lengden på skoleveien.

Les mer om skoleskyssordningen her.


  • Publisert 10. september 2009
  • Sist endret 4. januar 2010

Ansvarlig leder

Kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte