Sommertilbud i år også

Aust-Agder fylkeskommune viderefører suksessen med sommerkurstilbud også i år. Vi arrangerer forkurs for elever som skal begynne på videregående skole til høsten, og sommerskole i matematikk og naturfag for både elever i videregående skole og ungdom som av ulike grunner har sluttet i videregående opplæring.

Det er femte året sommerskolen blir arrangert i Aust-Agder.

– Målet er å få flere til å fullføre videregående skole. I snitt har 70 % av alle elever som har gjennomført sommerskolens kurs for yrkesfag, bestått eksamen de siste fire årene. For mange elever betyr dette at de kan følge ordinær progresjon i utdanningsprogrammet sitt.

Kursene retter seg mot elever som skal begynne på videregående skole, elever på studieforberedende eller på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, tidligere elever og lærlinger som mangler eksamen i matematikk og/eller naturfag på yrkesfag, samt ungdom i oppfølgingstjenesten.

Kursene arrangeres i uke 31/32.

– Vi håper at flere vil finne veien til sommerskolen, og de første elevene har allerede meldt seg på www.austagderfk.no/sommerskole.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte om å motivere ungdommene til å melde seg på. Klarer vi å få elevene til å møte opp, er sommerskolen en gylden sjanse for mange til å fullføre og bestå videregående skole.

I tillegg til sommerskolen har vi egne sommeraktiviteter for Ny GIV-elever på ungdomsskolen og på videregående skole. Egen informasjon om dette tilbudet finner du på www.austagderfk.no/nygivsommer


  • Publisert 13. mai 2013
  • Sist endret 2. september 2013

Ansvarlig leder


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte