Eksamen, vurdering og klagebehandling

Bilde av eksamensforberedelser ved Risør videregående skole

Eksamen

I forskrift til opplæringslova står det at eksamen skal organiseres slik at eleven kan få vist kompetansen sin i faget. Det står videre at eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kommer til uttrykk på eksamen. Det er både sentralgitte og lokalgitte eksamensfag.

All oppmelding til privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger skjer via internett på adressen www.privatistweb.no.

Vurdering

Vurdering er et virkemiddel for å nå målene i læreplanen. De forskjellige delene av prøve- og vurderingssystemet har som formål å dekke ulike behov. Systemet åpner for å se sammenhenger som kan gi mer informasjon om opplæringen enn den enkelte prøve og vurdering bidrar med alene.

Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget.

KIlde: Utdanningsdirektoratet

Se lenken som heter vurdering i venstremenyen for mer informasjon.


  • Publisert 7. september 2009
  • Sist endret 7. februar 2014

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte