Innovasjon, vekst og klyngedannelse

NCE NODE imponerte danskene

Bilde fra en konferanse

På den nylig avholdte Skagerrakkonferansen i Frederikshavn høstet NCE Node stor anerkjennelse fra deltakerne. Foto Cheryl Macdonald

Da det nylig ble arrangert Skagerrak konferanse, kom Kjell O. Johannessen, direktør for NCE Node, og fortalte hvordan 50 drilling og offshore bedrifter har gått sammen og dannet Node-klyngen. Gjennom dette uvanlige samarbeidet klarte konkurrerende bedrifter å gå sammen og skape innovasjon og vekst innen egen industri. De har klart å identifisere områder der de alle hadde behov for utvikling og innovasjon. På den måten har de klart å heve hele landsdelen og industrien til å bli et Norwegian Center of Expertice (NCE) og verdensledende innen sitt område. Det å tenke nytt rundt kompetanse er bare et samarbeidsområde, noe som har ført til at Universitetet i Agder i dag tilbyr faget mekatronikk.

Niels Christensen, næringssjef i Frederikshavn, er svært imponert over hva NCE Node har fått til. Så imponert at han ønsker å invitere seg selv og en delegasjon ledere fra sin Nordjylland på studietur til Sørlandet og NCE Node.  ”Dette med klyngedannelse er en unik måte å jobbe på, som nordmennene har kommet lang med og som er svært vellykket. Det vil vi lære av”, forklarer Christensen. Han mener bestemt at Skagerrak-regionene er viktig for næringslivet rundt dette vannet vi alle har som nabo. ”Mange mener det skiller oss, men jeg mener at fordi vannet er et viktig levebrød, så binner det oss sammen. Vi kan få business ut av å samarbeide tettere. Det å få kontakter her på Skagerrak konferansen har vært svært viktig. Hvis vi vil, og det vil vi,  kan dette bety en ny æra som følge av mer aktiv kontakt mellom disse tre regionene med broderfolk som historisk har stått hverandre så nær, avslutter en begeistret næringssjef om samarbeidet mellom Agder, Nordjylland og Västra Götaland.

Også andre konferansedeltagere la merke til Kjell O. Johannessen sitt engasjerte foredrag. Karin Rasmussen fra Danmark syntes det var både spennende og interessant å høre. ”Drivkraften i NCE Node er spennende. Vi fikk høre hva som kan skje når vi besitter en ambisjon og dermed får en posisjon som gjør oss sterke. Da kan enn virkelig få ting til”, sier Rasmussen.

Raimo Sköld fra Sverige syntes foredraget om NCE Node var dagens mest interessante. ”Jeg hadde ingen anelse om at NODE (drilling og offshore industrien) var så stor og med så store volum. Det er jo helt utrolig. Jeg er nysgjerrig på hva fremtiden kan bli innen denne teknologien.”

Runa Coxeter fra Danmark, måtte innrømme at det var litt vanskelig å forstå språket. ”men det var imponerende å høre om hvordan de norske bedriftene hadde klart å samle krefter og kunnskap for å skape en slik voldsom utvikling”.


  • Publisert 19. september 2011
  • Sist endret 21. februar 2014

Ansvarlig leder

Dokumenter


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte