Aktuelt fra næringseksjonen

Nye grunderkurs høsten 2014 Publisert 22. mai 2014

Fylkeskommunen arrangerer gratis gründerkurs høsten 2014 i samarbeid med kommuner, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage, Innovasjon Norge og Setesdal Regionråd.

Etablererkurs i regnskap, juss og markedsføring før sommeren Publisert 23. april 2014

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer nye grunderkurs i samarbeid med Etablerersenteret IKS før sommeren 2014. Kursene gir deg nyttig informasjon og faglig påfyll som er tilpasset deg som tenket på å starte egen bedrift.

LUK samling i Arendal Publisert 27. februar 2014

Fylkesadminstrasjonen møter Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i regional LUK (Lokal Samfunnsutvikling i Kommunene) samling i Arendal 26-27 februar.

Årskonferanse Regionale Forskningsfond 2014 Publisert 24. februar 2014

Hovedtema for årets konferanse i regi av de regionale forskningsfondene er forskningens betydning for innovasjon i næringsliv og forvaltning. Konferansen går av stabelen 4.-5. juni 2014 i Kristiansands nye storstue: Kilden. Ved siden av internasjonale og nasjonale foredragsholdere som belyser hovedtemaet vil det bli interessante prosjekteksempler fra de regionale fondenes porteføljer. Dessuten legges det opp til ekskursjoner til Sørlandets viktigste næringsklynger for å få innblikk i hvordan forskning utnyttes i praksis. Konferansen avsluttes med lunsj på båttur i skjærgården.

Konjukturbarometer for Agder 2014 Publisert 20. februar 2014

Konklusjonen i årets spørreundersøkelse er at overgangen fra 2013 til 2014 innebærer et lite temposkifte i økonomien på Agder, men ingen bråbrems. De store bedriftene er i gjennomsnitt litt mindre optimistiske i år enn de var i fjor, men noen bransjeforskjeller.

Planprogram for LIM-planen Publisert 15. januar 2014

Vellykket workshop med mat som tema Publisert 3. desember 2013

45 deltagere fra mat- og reiselivsnæringen i Agder og Telemark har deltatt på en workshop i regi av Interreg-prosjektet «Det nordiske måltid» i Grimstad. De diskuterte hvordan et skandinavisk samarbeid kan «løfte» næringene både lokalt og i Skagerrak-regionen.

Forprosjekt om mat og reiseliv Publisert 6. september 2013

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region?

30 millioner ekstra til forskningsformål i Agder Publisert 29. august 2013

I tillegg til ordinære bevilgninger på 10 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Agder utlyses det denne høsten ytterligere 30 millioner kroner til forskningsformål. – Aldri før er det lyst ut mer til forskning på Sørlandet. Nå har vi en unik mulighet til å gi regional innovasjon og utvikling et løft, sier styreleder Knut Brautaset.

Søknader om tilskudd til regional- og næringsutvikling Publisert 28. august 2013

Ønsker du å sende en søknad om tilskudd til Aust-Agder fylkeskommune eller et av fylkets regionale næringsfond? Søknader sendes nå elektronisk via web-portalen: www.regionalforvaltning.no.

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Postadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte