Aktuelt fra næringseksjonen

Likestilling, inkludering og mangfald - korleis gjer vi det i Setesdal? Publisert 17. oktober 2014

Velkommen til en inspirerende og lærerik dag, tirsdag 11. november på Revsnes hotell i Byglandsfjord. Dagen arrangeres i samarbeid med Setesdal Regionråd og prosjekt Likestilling som regional kraft.

Gründeraften i Risør om omdømmebygging Publisert 15. oktober 2014

Hvordan kan omdømmebygging gjøre din bedrift lønnsom? Sørlandsporten Næringshage i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Etablerersenteret IKS arrangerer Gründeraften om omdømmebygging til mandag 20. oktober kl 18 i Cocktailfabrikken (2.etg Kast Loss) Strandgata 23 i Risør.

Seminar i om lokale myndigheters rolle i entreprenørskapssatsing Publisert 18. september 2014

Fylkeskommunen arrangerer seminarer den 18.-19. september om styrking av lokale myndigheters rolle i entreprenørskapssatsing innenfor rammer til et samarbeidsprosjekt med Latvia.

VINN Oppstartskonferanse Publisert 17. september 2014

Agder skal bli enda mer attraktiv gjennom økt satsing på innovasjon, forskning og reiseliv

Besøk fra Rezekne, Latvia Publisert 17. september 2014

Aust-Agder fylkeskommune får besøk av to representanter fra Rezekne distrikt som skal gjøre seg kjent med arbeidet med entreprenørskapssatsing og næringsutvikling i landsdelen.

Nye grunderkurs høsten 2014 Publisert 22. mai 2014

Fylkeskommunen arrangerer gratis gründerkurs høsten 2014 i samarbeid med kommuner, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage, Innovasjon Norge og Setesdal Regionråd.

Etablererkurs i regnskap, juss og markedsføring før sommeren Publisert 23. april 2014

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer nye grunderkurs i samarbeid med Etablerersenteret IKS før sommeren 2014. Kursene gir deg nyttig informasjon og faglig påfyll som er tilpasset deg som tenket på å starte egen bedrift.

LUK samling i Arendal Publisert 27. februar 2014

Fylkesadminstrasjonen møter Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i regional LUK (Lokal Samfunnsutvikling i Kommunene) samling i Arendal 26-27 februar.

Årskonferanse Regionale Forskningsfond 2014 Publisert 24. februar 2014

Hovedtema for årets konferanse i regi av de regionale forskningsfondene er forskningens betydning for innovasjon i næringsliv og forvaltning. Konferansen går av stabelen 4.-5. juni 2014 i Kristiansands nye storstue: Kilden. Ved siden av internasjonale og nasjonale foredragsholdere som belyser hovedtemaet vil det bli interessante prosjekteksempler fra de regionale fondenes porteføljer. Dessuten legges det opp til ekskursjoner til Sørlandets viktigste næringsklynger for å få innblikk i hvordan forskning utnyttes i praksis. Konferansen avsluttes med lunsj på båttur i skjærgården.

Konjukturbarometer for Agder 2014 Publisert 20. februar 2014

Konklusjonen i årets spørreundersøkelse er at overgangen fra 2013 til 2014 innebærer et lite temposkifte i økonomien på Agder, men ingen bråbrems. De store bedriftene er i gjennomsnitt litt mindre optimistiske i år enn de var i fjor, men noen bransjeforskjeller.

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte