Datering

For våre eldste kulturminner er alder en viktig begrunnelse for vern, og kulturminneloven sier at alle de eldste kulturminnene er så verdifulle at de er automatisk fredet. Dateringsmetoder er derfor et viktig hjelpemiddel i forvaltningen. Vi bruker forskjellige metoder for å datere hus og arkeologiske kulturminner.

Bilde av Helge Paulsen som tar ut en borrekjerne i forbindelse med uttak av en dendrokrolologisk prøveserie.

Dendrokronologisk prøvetaking av loftet på Fureteig i Valle.

I hovedsak brukes to ulike metoder for å utføre absolutte dateringer: radiokarbondatering (14C) og dendrokronologi. Det vil si at ved hjelp av disse metodene kan dateringer av et hus eller struktur som referer til et bestemt årstall eller en avgrenset tidsperiode. I arkeologien bygger mye av feltmetodikken på en relativ datering. Ved hjelp av stratigrafi kan vi finne ut hvilke ovjekter eller strukturer som er eldst. Stratigrafi er læren om lag, og tar utgangspunkt i at et overliggende lag er yngre enn det som ligger under. Som regel er ikke virkeligheten så enkel fordi mennesker har laget groper og andre nedgravninger i, og mellom jordlagene.

Radiokarbondatering - 14C -metoden brukes for å datere arkeologiske kulturminner.


Dendrokronologi brukes i hovedsak for å finne alderen på bygninger.

 

 

 


  • Publisert 15. september 2009
  • Sist endret 17. desember 2009

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte