Har du funnet noe gammelt?

Funn av gjenstander fra forhistorisk tid er en av de viktigste kildene for vår kunnskap om Aust-Agders forhistorie. Om du finner noe gammelt er det viktig å ta kontakt med fylkeskommunen så raskt som mulig slik at funnet kan bli sikret og registrert.

Bilde av sverd som ble funnet i Hørsdal i Froland

Sverdfunn fra Hørsdal, Froland. Foto: Jan Aabø AAFK

Viktige kilder til kunnskap

Funn av gjenstander fra forhistorisk tid er en av de viktigste kildene for vår kunnskap om Aust-Agders forhistorie. Funnene og kunnskapen om den, tilhører oss alle. Hvis du finner noe gammelt er det viktig at du ikke forsøker å fjerne rust, jord eller annet fra gjenstanden. I mange tilfeller er dette det eneste som holder gjenstanden sammen. Merk funnstedet og legg merke til omstendighetene rundt funnet. Ta gjerne et bilde hvis du kan.

Ved funn i forbindelse med gravearbeider er det  viktig at man stopper gravingen, slik at viktig informasjon og eventuelt andre funn  blir ødelagt før fagfolk får undersøkt stedet. Arkeologer har en rekke metoder for å analysere funnsteder som kan gi verdifulle opplysninger om gjenstandens alder osv.

Alle som utfører arbeid i marken og som finner gjenstander eller andre spor fra eldre tid, har en plikt etter kulturminneloven til å stanse arbeidet i dette området og varsle kulturminnevernseksjonen om funnet. Kulturminnevernseksjonen prioriterer oppfølging av meldinger om funn av mulige kulturminner ved igangsatte tiltak, og vil så raskt som mulig oppsøke stedet for å sjekke ut funnet.

 
Det er viktig å kontakte kulturminneforvaltingen så fort som mulig fordi:

  • Ting som har ligget lenge i bakken krever rett behandling og konservering for ikke å gå i oppløsning. Nedbrytningsprosessen for gamle gjenstander eller organisk materiale som tas opp av bakken går veldig fort. 
  • Det kan ligge flere gjenstander/funn der eller funnstedet kan inneholde annen viktig informasjon

Statens eiendom

Det er lovbestemt at oldsaker er Statens eiendom og skal oppbevares ved de arkeologiske museene Dersom du leverer inn en gjenstand som er eldre enn 1537 og funnet i Norge til Kulturhistorisk museum i Oslo, har du rett på finnerlønn, diplom og bilde. For gjenstander av gull har man krav på finnerlønn (gullverdien plus et tillegg). Finnerlønn skal deles mellom finner og grunneier.

Innlevering og oversikt over funn

Gjenstander leveres inn til Aust-Agder fylkeskommune, som har kontorer på fylkeshuset i Arendal. Arkeologene vil registrere funnopplysninger og bringe gjenstanden videre til Kulturhistorisk museum. Fylkeskommunen ber finner om å fylle ut et funnskjema som du finner her.
  
Mange av gjenstander som ligger i magasinene til Kulturhistorisk museum kan søkes opp på nett i Kulturhistorisk museum sin  gjenstandsdatabse eller i Universitetsmuseenes fotoportal. Er det funnet noe i ditt nabolag? 

Kontakt

Har du funnet noe du kan du kontakte en av arkeologene ved Aust-Agder fylkeskommune:

Frank Allan Juhl tlf. 37 01 74 50, Nils Ole Sundet tlf. 37 01 73 62 eller Ingvild Paulsen tlf. 37 01 74 21.

 Liten skiferpilspiss funnet ved registrering i Ubekilen på Tromøy, Arendal kommune
Liten pilespiss i skifer fra steinalder funnet ved registrering i Ubekilen, Tromøy.


  • Publisert 31. august 2009
  • Sist endret 5. november 2013

Ansvarlig leder

Har du funnet noe gammelt?

  • Bilde av flintøks funnet i Grimstad
           Flintøks funnet i Grimstad

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte