Planer og prosjekter

Her presenteres aktuelle planer og prosjekter innen kultur i fylkeskommunen.

Illustrasjonsfoto. Planer og prosjekter

Illustrasjonsfoto Planer og prosjekter. Foto: Arild Danielsen

Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018
Vi er i gang med revidering av den forrige planen på området og ny strategisk plan skal vedtas i oktober 2015. Planen utarbeides etter plan- og bygningslovens retningslinjer, noe som innebærer at første skritt i prosessen er å utarbeide et planprogram. Planprogrammet kan ses på som den endelige planens disposisjon. Planprogrammet ble sendt ut på høring i mai i år, og fastsettes i oktober i Fylkesutvalget. Den endelige planen vedtas av Fylkestinget i oktober 2015.

Tre hovedtemaer skal særlig trekkes frem i planen:

  • Utvikling og samhandling
  • Deltakelse
  • Kunstproduksjon

Planen skal være et regionalpolitisk styringsdokument for Aust-Agder fylkeskommunes arbeid med kunst og kulturformidling. Den skal sikre en helhetlig og langsiktig strategi for å bygge kulturell kunnskap og legge til rette for kulturell valgfrihet i regionen. Et viktig mål for planarbeidet er dessuten å arbeide frem strategier som skal sørge for at det gis rom for kunsten og skaperkraften som finnes i fylket og gjennom dette bygge et bedre samfunn. Last opp planprogrammet her (pdf-format)

Enkelt, nært og gratis: Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016
Bibliotekplanen skal være et verktøy for å utvikle bedre bibliotektjenester. Planen gjelder for alle bibliotek i fylket og omfatter folkebibliotek, skolebibliotek i videregående opplæring, skolebibliotek i grunnskolen og fylkesbiblioteket. Målet med planen er å peke på sentrale utfordringer samfunnet står overfor, som bibliotekene kan være en del av løsningen på.

Planen er delt inn i fire fokusområder: Litteratur og opplevelser, Kunnskap og læring, Møtested og verksted og Organisering, tilgjengelighet og synlighet. Gjennomgående temaer i planen er det digitale perspektivet, brukerperspektivet, bibliotektjenester til alle og folkehelse.
Last opp planen her (pdf-format)

Sektorplan for idrett,friluftsliv,fysisk aktivitet,og folkeshelse – lokal og regionale kulturbygg  Aust-Agder 2010- 2013
I planen fokuseres det på hvordan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og kulturelle møteplasser kan stimulere til bedre helse i befolkningen. Det fokuseres også på hvilke utfordringen man står overfor og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte disse utfordringene. Last opp planen her

Strategisk plan for kulturfomidling i Aust-Agder 2010 - 2013
Planen drøfter hovedutfordringer på kulturformidlingsområdet ut fra åtte forskjellige
temaområder:
· Kunstneren
· Kulturinstitusjonene
· Bibliotek
· Festivaler
· Kulturformidling til barn og unge
· Frivillighet
· Tilretteleggerrollen
· Flerkultur
Last opp planen her (pdf-format)

Her finner oversikt over politiske saker i Aust-Agder fylkeskommune 

 


  • Publisert 6. september 2009
  • Sist endret 23. september 2014

Ansvarlig leder

Kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte