Planer og prosjekter

Her presenteres aktuelle planer og prosjekter innen kultur i fylkeskommunen.

Illustrasjonsfoto. Planer og prosjekter

Illustrasjonsfoto Planer og prosjekter. Foto: Arild Danielsen

Enkelt, nært og gratis: Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016
Bibliotekplanen skal være et verktøy for å utvikle bedre bibliotektjenester. Planen gjelder for alle bibliotek i fylket og omfatter folkebibliotek, skolebibliotek i videregående opplæring, skolebibliotek i grunnskolen og fylkesbiblioteket. Målet med planen er å peke på sentrale utfordringer samfunnet står overfor, som bibliotekene kan være en del av løsningen på.

Planen er delt inn i fire fokusområder: Litteratur og opplevelser, Kunnskap og læring, Møtested og verksted og Organisering, tilgjengelighet og synlighet. Gjennomgående temaer i planen er det digitale perspektivet, brukerperspektivet, bibliotektjenester til alle og folkehelse.
Last opp planen her (pdf-format)

Sektorplan for idrett,friluftsliv,fysisk aktivitet,og folkeshelse – lokal og regionale kulturbygg  Aust-Agder 2010- 2013
I planen fokuseres det på hvordan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og kulturelle møteplasser kan stimulere til bedre helse i befolkningen. Det fokuseres også på hvilke utfordringen man står overfor og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte disse utfordringene. Last opp planen her

Strategisk plan for kulturfomidling i Aust-Agder 2010 - 2013
Planen drøfter hovedutfordringer på kulturformidlingsområdet ut fra åtte forskjellige
temaområder:
· Kunstneren
· Kulturinstitusjonene
· Bibliotek
· Festivaler
· Kulturformidling til barn og unge
· Frivillighet
· Tilretteleggerrollen
· Flerkultur
Last opp planen her (pdf-format)

Her finner oversikt over politiske saker i Aust-Agder fylkeskommune 

 


  • Publisert 6. september 2009
  • Sist endret 4. mars 2013

Ansvarlig leder

Kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte