Kulturvirksomheter

Aust-Agder fylkeskommune støtter en rekke kulturformål på ulike måter.

Illustrasjonsfoto Festivaler

Fylkeskommunen støtter flere festivaler i fylket. Foto: Arild Danielsen

Scener

Kilden Teater- og Konserthus
Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet er hjem for Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør. Sammen med Kulturdriften og Kilden Konferanse skal Sørlandets kulturelle kraftsentrum sørge for berøring og begeistring i bredde og kvalitet.

Fjæreheia
Fjæreheia eies av Kilden Teater og Konserthus ligger i Grimstad og passer perfekt for større teater- og musikkproduksjoner. Det massive steinbruddet er arena for større konsertproduksjoner, foredrag, bedriftssamlinger, utstillinger, moteshow og teaterforestillinger.

Kunst- og kulturformidling

Agder folkemusikk- og folkedansarkiv
Agder folkemusikk- og folkedansarkiv blir drevet som en felles fylkeskommunal institusjon for begge Agderfylkene. Arkivet leier lokale på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. Arkivet er kompetansesentret for folkemusikk og folkedans i landsdelen.

Sørlandets Kunstmuseum
Sørlandets Kunstmuseum ble stiftet i 1995, og åpnet dørene til det nye museumsanlegget i Kristiansand sentrum i februar 2000. Det er et museum for hele Agder-regionen. Sørlandet Kunstmuseum mottar årlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.

Agder Kunstnersenter
Agder Kunstnersenter er et kunstbyrå som har formidling av billedkunst og kunsthåndverk som hovedoppgave. Agder Kunstnersenter mottar årlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.

Sørlandsutstillingen
Sørlandsutstillingen har som formål å formidle samtidskunst. Det arrangeres årlig en utstilling med fri innsendelsesrett. Innsendte kunstverk vurderes av en jury. Kunstnerne skal ha tilknytning til landsdelen. Sørlandsutstillingen mottar årlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.

Nordisk informasjonskontor
Nordisk informasjonskontor Sør-Norge er ett av 8 kontorer i Norden som arbeider for økt samarbeid innen Norden og Baltikum. Utgangspunktet er det etablerte samarbeidet i Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden. Nordisk informasjonskontor mottar årlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.

Sørnorsk filmsenter
Sørnorsk filmsenter har vært i drift siden 1. september 2008 og gir tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Sørnorsk filmsenter tilbyr også et bredt spekter av ulike kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak. Sørnorsk filmsenter er organisert som et aksjeselskap med følgende eiere: Kristiansand kommune (40 prosent), Vest-Agder fylkeskommune (30 prosent), Aust-Agder fylkeskommune (20 prosent) og Arendal kommune (10 prosent). 

Museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter
Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) er et interkommunalt selskap hvor kommunene  og fylkeskommunen i Aust-Agder er eiere. Senteret skal være en døråpner til fortid, samtid og framtid og et ledende fagmiljø for arkiv og museum.

Næs jernverksmuseum
Næs Jernverk er det best bevarte av de gamle norske jernverkene. Verket var i drift fra 1665 til 1959. Nå er det gamle verksområdet omgjort til museum, hvor man kan oppleve hvordan jern og stål ble fremstilt i gamle dager. Næs jernverksmuseum mottar årlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.  

Setesdalsmuseet
Setesdalsmuseet har samlinger i fem kommuner: Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Samlingene er fordelt på 10 ulike museumssignaturer som har opphav i museumsstrukturen i distriktet før konsolideringen, dvs. før alle museene ble samlet under navnet Setesdalsmuseet. Setesdalsmuseet mottar årlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune. 

Grimstad bys museer
Gjennom en rekke ulike arrangementer forsøker Grimstad bys museer å formidle Ibsens liv og verk til stadig nye generasjoner publikum. Grimstad bys museer tar i mot grupper for omvisninger, byvandringer og foredrag etter ønsket tema og omfang. Grimstad bys museer mottar årlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune.

Festivaler

Kortfilmfestivalen
Kortfilmfestivalen i Grimstad er det sentrale møtested for dokumentar- og kortfilm i Norge. Festivalen har stor kunstnerisk bredde med både norsk og internasjonalt program. Kortfilmfestivalen er et avtalefellesskap mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Risør kammermusikkfest
Risør Kammermusikkfest er en ideell stiftelse som har til formål å arrangere en årlig Kammermusikkfest, der det skal presenteres så vel sentral klassisk musikk som nyere repertoar. Kammermusikkfesten skal være et nasjonalt og internasjonalt forum for kammermusikk og skal også stimulere musikk-og kulturlivet i Risør og regionen. Risør kammermusikk er et avtalefelleskap mellom fylkeskommunen og Risør kommune.

Canal Street
Canal Street er Norges største jazz- og bluesfestival og arrangeres i 2010 for 14. år på rad. Et av festivalens kjennetegn, er bruken av de spesielle konsertarenaer der særpreg og opplevelse går hånd i hånd med musikalske møter. Canal Street eies av Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Advanced Production and Loading AS (APL) og Arendal Fossekompani.

Hovefestivalen
Hovefestivalen serverer internasjonale og norske artister i en unik setting på en øy utenfor Arendal. På festivalen hører telt, natur, strand og vann med til den perfekte festivalopplevelsen. Fylkeskommunen har gitt støtte til Hovefestivalen i 07,08 og 09.


  • Publisert 6. september 2009
  • Sist endret 2. februar 2012

Ansvarlig leder

Kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte