Innstilling til fylkesutvalget 08.05.12

Fylkesrådmannen foreslår en økning på fem Vg1-klasser og tre Vg2-klasser, samt en reduksjon med to Vg3-klasser for skoleåret 2012/2013. Blant øvrige forslag er bevilgninger på 533 000 kroner til orkestergrav i Fjæreheia, 2,12 millioner til VRI programmet i 2012, 2,5 millioner til byfornyingsprosjektet i Tvedestrand og reetablering av båtruten til Ågerøya.

Møte: Fylkesutvalget
Tid: Tirsdag 8. mai kl 10:30
Sted: Fylkeshuset

Sakslisten med dokumenter er tilgjengelig fra fylkesutvalgets møtekalender her.

Kontakt gjerne fylkesrådmann Arild Eielsen, 90643823 / arild.eielsen@austagderfk.no, for ytterligere kommentarer.

Pressemelding utvalgte saker:

Videregående opplæring - endringer i klasseoppsett - skoleåret 2012/13
Fylkesrådmannen foreslår en økning med fem Vg1-klasser og tre Vg2-klasser, samt en reduksjon med to Vg3-klasser i forhold til inneværende år.

Fylkesrådmannen foreslår i denne saken enkelte endringer i klasseoppsettet for skoleåret 2012/13. I forhold til forrige år er det 21 færre søkere til Vg1 studieforberedende tilbud og 113 flere søkere til yrkesforberedende tilbud ved de videregående skolene i Aust-Agder.

I budsjettet er det planlagt med en økning med fire klasser. Det innebærer at det foreslås å sette i gang to klasser mer enn forutsatt i budsjettet.

Kontakt: Utdanningssjef Stein Kristiansen, 975 36 790 / stein.kristiansen@austagderfk.no


Etablering av orkestergrav i Fjæreheia, Grimstad  
Fylkesrådmannen foreslår at Aust-Agder fylkeskommune bidrar til realisering av orkestergrav i Fjæreheia, Kilden IKS sitt utendørsanlegg i Grimstad med inntil 533 000 kroner.

Det forutsettes at Grimstad kommune og Kilden IKS bidrar tilsvarende. Samlet kostnadsramme er satt til 1,6 millioner kroner.

Kontakt: Kultursjef Per Norstrøm, 957 23 377 / per.norstrom@austagderfk.no


VRI Agder – søknad om midler for 2012
Ass. fylkesrådmann anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 2,12 millioner kroner til VRI programmet i 2012.

”Virkemidler for regional FoU og Innovasjon”, VRI Agder, er nært koblet til Regionplan Agder 2020 sine satsingsområder innen FoU. VRI skal fremme lønnsomhet for bedriftene, øke samarbeidet og øke verdiskapingen i landsdelen. Programmets hovedfinansiører er NFR og de to fylkeskommunene på Agder.

Kontakt: Regionalsjef Kirsten Borge, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no


Søknad fra Coventure om tilskudd til "Idéutvikling 2012"
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget bevilger 600 000 kroner til prosjekt ”Ideutvikling 2012”.

Det forutsettes at Coventure AS i dette prosjektet har særlig fokus på ideutvikling i Aust-Agder.

Coventure AS ønsker å styrke innovasjonsarbeidet i samarbeid med næringslivet og offentlige institusjoner på Agder, gjennom en sterkere satsing på ideutvikling i fasen før etablering av ny bedrift.

Kontakt: Assisterende fylkesrådmann John G. Bergh, 900 11 693 / john.g.bergh@austagderfk.no

Båtruten til Ågerøya
Fylkesrådmannen foreslår at båtruten til Ågerøya settes i gang igjen så snart om mulig.

Det forutsettes at tilskuddet til båtruten kan dekkes innenfor vedtatt budsjettramme for båtruter, og at Lillesand kommune dekker 20 prosent av tilskuddbehovet. Fylkesrådmannen anbefaler at han gis fullmakt til å utlyse driften av båtruten i samarbeid med Lillesand kommune og inngå driftsavtale med ny driver.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


Byløft 2014 - Tvedestrand kommune
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget bevilger 2,5 millioner kroner til byfornyingsprosjektet ”Byløft 2014” i Tvedestrand kommune.

Dette er i tråd med fylkestingets vedtak i behandlingen av regionalt utviklingsprogram for 2012.

Midlene kan utbetales over tre år med 500 000 kr i 2012, 1 000 000 kr i 2013 og 1 000 000 kr i 2014.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


Etablering og innholdsoppbygging av digitale planarkiv
Fylkesrådmannen foreslår at det avsettes inntil 300 000 kroner til etablering og innholdsoppbygging av digitale planarkiv.

For fylkeskommunen som regional planmyndighet er det ønskelig med en raskest mulig etablering av et fullstendig digitalt planregister for kommunene. Kommunene vil være ansvarlige for planarkivene. Det foreslåtte prosjektet innebærer at fylkeskommunen går i dialog med kommunene for å få til en plan og finansiering av digitaliseringen av gamle planer.

Kontakt: Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no


Les mer om disse sakene og øvrige saker og meldinger til behandling her.


  • Publisert 3. mai 2012
  • Sist endret 17. april 2013

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Om informasjonskapsler

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Post- og fakturaadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte