Aktuelt
Møter og arrangementer
Pressemeldinger
  • Øyna ny rektor ved Sam Eyde vgs Arendal, 04.05.15: Nils Inge Øyna blir ny rektor ved Aust-Agders største skole, Sam Eyde videregående skole i Arendal. 04.05.2015
  • Innstilling til fylkesutvalget 05.05.15 Fylkesrådmannen anbefaler at det bevilges 400 000 kroner til Agderforskning og prosjekt “Hidden Champions”, et prosjekt hvor en skal studere innovasjonspraksisen i industribedrifter på Agder. I tillegg til ordinære saker vil statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha et møte med og besvare spørsmål fra fylkesutvalget knyttet til kommune- og regionreformen og sammenhengen med sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agder. 28.04.2015
  • Fylkestingets vedtak 28.04.15 Fylkestinget vedtok at minst to videregående skoler skal iverksette et prøveprosjekt med anonym retting i studieforberedende utdanningsprogrammer. Fylkestinget vedtok videre å godkjenne årsregnskapet for 2014 og ta årsrapporten for 2014 til etterretning. 28.04.2015
  • Fylkesutvalgets vedtak 13.04.2015 Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2014 og tar årsrapporten for 2014 til etterretning. Les mer om dette og øvrige saker som ble behandlet av fylkesutvalget her. 13.04.2015
  • Innstilling til fylkestinget 28.04.15 Årsregnskap og årsrapport for 2014, tilstandsrapport for videregående opplæring, anonym retting, alternative drivstoffer til bussene i Agder, samarbeidsavtale med Arendal kommune og høringer om fraværsgrenser i videregående skole og hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet er blant sakene til behandling i fylkestinget. 09.04.2015
  • Innstilling til fylkesutvalget 13.04.15 Fylkeskommunes årsregnskap er gjort opp med et overskudd på 20,8 mill. kroner. Videre foreslår fylkesrådmannen bl.a. bevilgninger til DS Bjoren, Risør trebåtfestival, et sauenæringsprosjekt, en rekke vegprosjekter, et trafikksikkerhetsprosjekt, stimuleringsmidler til lærebedrifter og tilskudd til ulike næringsklynger. 07.04.2015