Aktuelt
Pressemeldinger
  • ESA: Nettbuss må betale tilbake støtte til Aust-Agder fylkeskommune 07.05.2015
  • Fylkesutvalgets vedtak 5. mai 2015 Fylkesutvalget vedtok i dag blant annet bevilgninger til Senter mot seksuelle overgrep – Agder, krypsivprosjektet på Sørlandet og et prosjekt hvor en skal studere innovasjonspraksisen i industribedrifter på Agder. Les mer om dette og andre saker som ble behandlet her. 05.05.2015
  • Øyna ny rektor ved Sam Eyde vgs Arendal, 04.05.15: Nils Inge Øyna blir ny rektor ved Aust-Agders største skole, Sam Eyde videregående skole i Arendal. 04.05.2015
  • Innstilling til fylkesutvalget 05.05.15 Fylkesrådmannen anbefaler at det bevilges 400 000 kroner til Agderforskning og prosjekt “Hidden Champions”, et prosjekt hvor en skal studere innovasjonspraksisen i industribedrifter på Agder. I tillegg til ordinære saker vil statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha et møte med og besvare spørsmål fra fylkesutvalget knyttet til kommune- og regionreformen og sammenhengen med sammenslåing av fylkesmannsembetene i Agder. 28.04.2015
  • Fylkestingets vedtak 28.04.15 Fylkestinget vedtok at minst to videregående skoler skal iverksette et prøveprosjekt med anonym retting i studieforberedende utdanningsprogrammer. Fylkestinget vedtok videre å godkjenne årsregnskapet for 2014 og ta årsrapporten for 2014 til etterretning. 28.04.2015
  • Fylkesutvalgets vedtak 13.04.2015 Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2014 og tar årsrapporten for 2014 til etterretning. Les mer om dette og øvrige saker som ble behandlet av fylkesutvalget her. 13.04.2015