Aktuelt
  • Byggdrifterlærlinger på Sam Eyde vgs Nedgangskonjunkturer i deler av privat sektor reduserer det samlede tilbudet av læreplasser. Aust-Agder fylkeskommune øker antall lærlingeplasser i egen virksomhet, både i 2015 og 2016. 04.09.2015
  • Reisevaneundersøkelser i Arendalsregionen Det er gjennomført nye spørreundersøkelser av folks reisevaner i 2013/14 18.08.2015
  • Valglister og partiprogram Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til 14. september 24.07.2015
  • Skolestart høsten 2015 Her er dato og klokkeslett for skolestart i videregående skoler i august 20.07.2015
  • Klimaregnskap 2014 Basert på sammenliknbare tall viser regnskapet en økning av virksomhetens utslipp på 6 % fra året før, og en reduksjon på 67 % siden 2008. 10.07.2015
  • Regional areal- og transportplan Høring: Planprogram til samordnet Regional areal- og transportplan for Arendals-regionen 2017- 2040 30.06.2015
Pressemeldinger