Aktuelt
Møter og arrangementer
Pressemeldinger
  • Fylkesutvalgets vedtak 13.04.2015 Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2014 og tar årsrapporten for 2014 til etterretning. Les mer om dette og øvrige saker som ble behandlet av fylkesutvalget her. 13.04.2015
  • Innstilling til fylkestinget 28.04.15 Årsregnskap og årsrapport for 2014, tilstandsrapport for videregående opplæring, anonym retting, alternative drivstoffer til bussene i Agder, samarbeidsavtale med Arendal kommune og høringer om fraværsgrenser i videregående skole og hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet er blant sakene til behandling i fylkestinget. 09.04.2015
  • Innstilling til fylkesutvalget 13.04.15 Fylkeskommunes årsregnskap er gjort opp med et overskudd på 20,8 mill. kroner. Videre foreslår fylkesrådmannen bl.a. bevilgninger til DS Bjoren, Risør trebåtfestival, et sauenæringsprosjekt, en rekke vegprosjekter, et trafikksikkerhetsprosjekt, stimuleringsmidler til lærebedrifter og tilskudd til ulike næringsklynger. 07.04.2015
  • 750 000 kroner til friluftslivsaktiviteter Aust-Agder fylkeskommune har tildelt til sammen 750 000 kroner til friluftslivstiltak i 2015. 27.03.2015
  • Fylkesutvalgets vedtak 10. mars Blant vedtakene i dagens fylkesutvalg finner vi oppstartsmeldinger på flere fylkesveier, støtte til Arendalsuka 2015, oppstart av et prosjekt for et likestilt arbeidsliv, samt tildeling av midler til regionale næringsfond. 10.03.2015
  • Fortsatt god søkning til videregående skoler i Aust-Agder Det er fortsatt god søkning til studieforberedende utdanningsprogram ved videregående skoler i Aust-Agder. Antall søkere ligger nå nær landsgjennomsnittet i fordelingen mellom studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram. 05.03.2015