Aktuelt
Møter og arrangementer
Pressemeldinger
  • Fotballthriller ga bompengerush – Med 17 prosents trafikkøkning eller rundt 100 000 kroner mer i bompengeinntekter, bidro i hvert fall fotballinteresserte bilister til raskere nedbetaling av E18 mellom Kristiansand og Grimstad, sier fylkesrådmann og styreleder Arild Eielsen i Aust-Agder vegfinans etter Jerv-tapet mot Start. 26.11.2015
  • Fylkesutvalgets vedtak 24.11.2015 Fylkesutvalget behandlet i dag Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2016 - 2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016. I tillegg til fylkesrådmannens innstilling ble fire forslag behandlet. Fylkesutvalgets flertall anbefaler i sitt forslag til fylkestinget flere endringer. 25.11.2015
  • Innstilling til fylkestinget 08.12.15 Forslag til økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016, søknad om støtte til videre utvikling av Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter, samt strategi for ladestasjoner i Aust-Agder, er blant sakene som skal opp til behandling i førstkommende fylkesting 19.11.2015
  • Innstilling til fylkesutvalget 24.11.15 Forslag til økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016, samt  videreføring av midler for å følge opp strategisk kulturminneplan, er blant sakene som skal opp til behandling i førstkommende fylkesutvalg. 17.11.2015
  • Satsing med kontroll Forslag til økonomiplan fra Aust-Agder fylkeskommune 10.11.2015
  • Blir nasjonal pilot: Stor folkehelseundersøkelse i Aust-Agder Arendal, 04.11.15: For første gang kartlegges austegdenes levekår, trivsel og helse gjennom en stor folkehelseundersøkelse som starter opp i neste uke.    – Svarene blir viktige for å gjøre tiltakene mot levekårsutfordringene på Sørlandet mer treffsikre, sier rådgiver Nils André Gundersen i Aust-Agder fylkeskommune. 04.11.2015